REMMAR MOEDERMAATSCHAPPIJ ELSCHOT
SPECIALIST IN AAN-/VERKOOP, VERBOUW ONROERENDE ZAKEN

JONGE GENERATIE STELT CONTINUÏTEIT VEILIG

Elschot BV is een actieve handelsonderneming gevestigd te Oosterhout (Noord-Brabant). De naam is afkomstig van het oorspronkelijke adres Elschot 2 te Oosterhout. Hier hebben wij een markant rond kantoor gebouwd met een daarbij behorende grote opslagloods. Deze is thans langjarig verhuurd aan een handelsonderneming.
Het kantoor van Elschot BV bevindt zich nog steeds in Oosterhout en wel aan het mooiste plein van dit Brabantse stadje de Heuvel. Het adres is Heuveleind 3.

Elschot BV is geen eendagsvlieg. Het bedrijf is door de huidige eigenaar Remmar BV, ook uit Oosterhout, opgericht in 1985. Remmar BV bestond toen al 4 jaar en functioneert nog steeds als moedermaatschappij van Elschot BV.

De voornaamste activiteit van Elschot BV is aan- en verkoop van onroerende zaken alsook de verhuur hiervan. Behalve de handelsactiviteiten houdt de onderneming zich ook bezig met bouwkundige werkzaamheden aan het eigen vastgoed. Deze worden in eigen beheer uitgevoerd door vaste aannemers met wie de onderneming vaak langjarige samenwerking heeft.

Directie

Pieter Jongedijk is oprichter/eigenaar van Remmar BV en voert nog steeds de directie. Jongedijk richtte in 1977 een straal- en schildersbedrijf op dat als De Brabant Groep uitgroeide tot een van de marktleiders in zijn sector.

Familiebedrijf

In het bedrijf zijn tevens werkzaam de zoon van de eigenaar: mr. drs. Vincent R.H. Jongedijk. Hij houdt zich bezig met de juridische en bedrijfseconomische aspecten van de onderneming. Vincent is daarnaast algemeen directeur van Overeenkomst.nu. Mevrouw mr. Esmee M.H. Jongedijk, dochter van de eigenaar, is actief in het aan- en verkoopproces en functioneert als de makelaar binnen de onderneming. Vincent’s tweede naam Remmert en Esmee’s tweede naam Maria vormen samengesteld de naam van het moederbedrijf Remmar.

Projectontwikkeling

Aan Remmar BV gelieerde ondernemingen hebben diverse projecten ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld in eigen land 'De Tweeling', identieke appartementsgebouwen in Teteringen bij Breda. Buiten de landsgrenzen zijn wij trots op een zelf ontworpen en gebouwd vakantiepark in Lipno, Tsjechië. De leiding hiervan berustte bij Erik van Nieuwkerk. Er zijn in Lipno nog grondstukken in verkoop die wij door de nieuwe eigenaren zelf laten ontwikkelen. Toenemende werkdruk in Nederland is hiervan de oorzaak. Van Nieuwkerk, nog altijd verbonden aan onze onderneming, is binnen het bedrijf belast met bouwkundige aspecten. Ook behartigt hij de commerciële belangen van Elschot BV in de provincie Zeeland. Ook hier zijn bouwkavels in de verkoop. De verdere ontwikkeling laten we, net als in Tsjechië, over aan de nieuwe eigenaren van deze grondstukken. De reden is ook hier het vele werk elders in het land. Zo zijn we momenteel bezig met kleinschalige projecten in het Zuid-Hollandse Rockanje en het Noord-Brabantse Hooge Zwaluwe.

Toekomstvisie

We manifesteren ons graag daar waar mensen om wat voor reden dan ook snel van hun woning of bedrijfspand af willen. Met andere woorden: we zorgen voor liquiditeit in de markt op een open en transparante manier. Sinds februari 2014 kan men vastgoed aanbieden via onze website "huisvandaagverkopen.nu". Onze activiteiten op handelsgebied worden mogelijk gemaakt door een deskundige organisatie. Deze heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd.

De nieuwe generatie heeft bewezen deze werkzaamheden te kunnen continueren, nu nog onder ervaren leiding.

Pieter Jongedijk